Wellicht heb je plannen om een nieuw huis te laten bouwen, je eigen woning uit te breiden met een aanbouw of wil je de keuken helemaal renoveren. Tijdens dit proces komt er dan ook een hoop bij kijken. Het is dan niet altijd reëel om alles zelf te coördineren en het zou fijn zijn als je iemand hebt die dit voor je kan doen. Hier komt een aannemer om de hoek kijken, maar wat zijn de werkzaamheden van een aannemer precies?

De aannemere heeft een hoop taken die gedaan moeten worden en deze taken veranderen zich steeds verder naarmate het bouwproject. Er zijn dus drie fases die de aannemer doorloopt tijdens het gehele bouwproject.

Voorbereidend werk

Analyse bouwtekening. De aannemer zal als eerste de bouwtekeningen analyseren en bespreken met de architect. Dit geeft hem een goed beeld en een betere indicatie betreft de omvang van het project. Er is dan duidelijk wat er nodig is aan mankracht, apparatuur en materialen. 

Op basis van deze gegevens zal de aannemer offerte voor je opstellen, waarin hij precies de kosten beschrijft voor verschillende onderdelen van het project. Vervolgens bespreekt hij of zij een exacte prijs met je af. Dit kan een prijs per uur zijn of een prijsindicatie. Bij een prijsindicatie geeft hij een schatting van de totale kosten. De aannemer mag dan niet meer dan 10% erboven zitten, zonder jou hiervan op de hoogte te houden. Vooral voor grote projecten is dit de meest gangbare manier. 

Wanneer je een akkoord heb gegeven, zal de aannemer starten met het maken van een planning en het  inplannen van personeel. Het kan soms zijn dat er nog overige vergunningen geregeld moeten worden. Dit is dan iets wat hij ook voor zijn rekening zal nemen. De planning van het bouwproject zal hij samen met jou doornemen. Zodra je weer een akkoord heb gegeven kan hij of zij meteen aan de slag met de inkoop van de materialen.

Tijdens de bouw

De bouw kan nu eindelijk beginnen! De aannemer coördineert alle betrokkenen, zorgt ervoor dat ze op het juiste moment en locatie verschijnen, dat alle nodige materialen aanwezig zijn en dat iedereen aan de slag kan. 

Tijdens de werkzaamheden is aannemer het eerste aanspreekpunt voor jou en de mensen die met de bouw betrokken zijn. Zodra er dus klachten zijn of misverstanden zal hij of zij dit zo goed mogelijk proberen op te lossen. Tevens kun je ook altijd contact met de aannemer opnemen om de voortgang te bespreken. De aannemer is dus verantwoordelijk voor het gehele project.

Na de bouw

Zodra het bouwwerk is voltooid zal de aannemer samen met jou en de architect  the final check doen of alles goed is afgerond. Het nu namelijk nog mogelijk om kleine veranderingen aan te brengen of eventueel dingen te kunnen corrigeren. Nadat jullie het nauwkeurig hebben geïnspecteerd en je een goedkeuring hebt gegeven, vindt de overdracht plaats. Vanaf dat moment ben je zelf verantwoordelijk voor het bouwwerk en de taak van de aannemer in principe afgerond.